Serveis

Subministrament, instal·lació i configuració d’equips de sobretaula i portàtils. Configuracions a mida.

Subministrament, instal·lació i configuració de perifèrics.

Subministrament de consumibles.

Servei tècnic puntual sota demanda.

Servei tècnic prepagat amb descompte per volum.

Manteniment preventiu.

 • Tot el servei puntual que pugui necessitar, més supervisió periòdica -presencial i remota- del funcionament dels seus serveis, còpies de seguretat, antimalware, etc.

Assistència remota.

Seguretat: Instal·lació i gestió de tallafocs i antimalware.

 • Hardware i software professional de connectivitat i seguretat.

 • Solucions de seguretat de primeres marques. Instal·lació i gestió dels mateixos.

Còpies de seguretat a les seves instal·lacions o al núvol.

 • Programació de polítiques de còpia de seguretat a dispositius propis a la pròpia empresa i/o a localitzacions remotes.

 • Solucions de còpia de seguretat al núvol amb pagament per ús.

Recuperació de dades de dispositius avariats (dics durs, memòries flash, SSD).

 • Pressupostem sense compromís recuperacions de dades de hardware avariat elèctrica o mecànicament.

Vídeo-vigilància IP.

 • Instal·lació de videocàmeres i gravadors amb accés remot i enviament d’alertes per moviment.

Subministrament, instal·lació i configuració de servidors Windows o Linux propis o de primeres marques, físics o virtualitzats.

 • Construïm el servidor que necessites amb components del primeres marques, adaptant cada característica a les necessitats reals del client. Oferim també la gamma de servidors dels primers fabricants.

 • Instal·lem el sistema operatiu que més s’adapti als requeriments i/o pressupost del client, i realitzem la posta en marxa i la migració dels serveis existents si és necessari.

 • Aprofitem les tecnologies de virtualització per aprofitar al màxim els servidors físics, evitant la infrautilització dels recursos de la màquina i de l’energia que consumeix. Un servidor físic pot fer funcionar molts sistemes i serveis alhora.

Virtualització de sistemes existents.

 • Virtualitzem sistemes existents per a integrar-los als nous, facilitant la seva gestió i seguretat i estalviant en consum energètic i d’espai físic.

 • Rescatem servidors de màquines obsoletes o en risc de falla física i els virtualitzem per a que puguin continuar funcionant sense disrupcions.

Instal·lació i administració de xarxes.

 • Dissenyem i/o gestionem la seva xarxa informàtica: compartició de recursos, creació i gestió d’usuaris, seguretat, privilegis.

 • Subministrament de routers i switches professionals.

 • Instal·lació de punts d’accés WiFi.

Emmagatzematge en xarxa.

 • Solucions NAS com a dispositius de còpia de seguretat o com emmagatzematge principal de l’empresa.